Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Train The Trainer

Ngày 1 : Chiến Lươc Của Người Xây Dựng Mạng Lưới Kinh Doanh


Ngày 2 : Thế nào là "Building - Xây Dựng Mạng Lưới" (phần 1) Ngày 3 : Tuyển Dụng ( Phần 1)


 

Ngày 4 : Tuyển Dụng (Phần 2)Ngày 5 : Dùng Facebook Để Kết Nối Toàn CầuNgày 6 :


0 nhận xét:

Đăng nhận xét